Контактна форма за поверителност на Енергоексперт АД

Този документ обяснява как Енергоексперт събира, използва и споделя лични данни, когато използвате формуляра за контакт на уебсайта на Енергоексперт.

Администратор на лични данни

Енергоексперт АД, ул. Коста Лулчев 20, п.к. 1113, София, България е администратор на лични данни, които се събират чрез уебсайта на Енергоексперт.

Лични данни

Лични данни, които се обработват от Енергоексперт при получаване на Вашето запитване:

  • Име
  • Търговска дейност
  • Имейл адрес
  • Телефонен номер
  • Лична информация, която изпращате в текстовото поле на формата за контакт
  • Прикачени файлове, които изпращате чрез формата за контакт

Предназначение

Енергоексперт ще обработва личните данни, които изпращате чрез формата за контакт само за целите на отговора на Вашето запитване.

Правно основание

Енергоексперт разчита на Вашето съгласие като законна основа за събиране и използване на Вашите данни.

Трети лица

Енергоексперт използва услугите на WordPress, за да обработи Вашата заявка. Енергоексперт е предприел подходящи правни, технически и организационни мерки, за да гарантира, че Вашите данни се обработват внимателно.

Трансграничен трансфер

Вашите данни се съхраняват в Европейския съюз. Когато е необходимо Енергоексперт да прехвърля данни извън Европейското икономическо пространство, Енергоексперт ще осигури подходящи предпазни мерки в съответствие с приложимите правни изисквания, еквивалентни на тези, предвидени в разпоредбите за защита на данните в Европейското икономическо пространство.

Период на съхранение на данните

Вашите лични данни ще бъдат заличени 5 дни след обработване на запитването, освен ако правното задължение изисква да го запазим за по-дълъг период.

Вашите права

Във всички случаи можете да оттеглите съгласието си, като в този случай личните ви данни ще бъдат изтрити и вече няма да получавате съобщения, както е споменато по-горе. Също така можете да поискате достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на Вашите данни.

Контакти

Ако имате въпрос или оплакване за нашата обработка на личните си данни чрез уебсайта на Енергоексперт, ако желаете да упражнявате някое от горните права или ако имате оплакване, моля изпратете имейл на office@enex.bg. Ако това не доведе до задоволителен отговор, можете също да се свържете с Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) на https://www.cpdp.bg.