На 26.05.2023 г. влязоха в сила следните промени в ръководството на „ЕНЕРГОЕКСПЕРТ“ АД:

  1. От Съвета на директорите бе освободен инж. Ивайло Стоянов Чотов. Във връзка с това, Ръководството на дружеството, както и всички негови служители, изказват своята признателност на инж. Ивайло Чотов за дългогодишната му ползотворна работа за дружеството.
  2. Избран бе нов член на Съвета на директорите: инж. Мартин Василев Янакиев.
  3. Съветът на директорите избра инж. Мартин Василев Янакиев да изпълнява длъжността Изпълнителен директор на „ЕНЕРГОЕКСПЕРТ“ АД.
  4. Председател на Съвета на директорите е Димитър Христов Попов, а Заместник-председател е инж. Виолета Стефанова Цановска.
Мартин Янакиев
Мартин ЯнакиевИзпълнителен директор
Димитър Попов
Димитър ПоповПредседател на Съвета на директорите
Виолета Цановска
Виолета ЦановскаРъководител сектор 'Инфраструктурни съоръжения'
Николай Попов
Николай ПоповРъководител сектор 'Хидротехнически съоръжения'

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Енергоексперт.