Тунел 4 от модернизацията на ЖП линията „Елин Пелин – Костенец“ е прокопан

Строителството на тунела започна в началото на годината. В края на септември 2023 успешно приключи прокопаването на Тунел 4, който е с обща дължина 579 метра, а сечението на тунела е с площ над 130м2. Трасето по железопътния участък между Ихтиман и Костенец е сред най-големите предизвикателства, от инженерна гледна точка, при реализирането на проекта поради сложността на терена. Реализацията на проекта ще осигури бърза, надеждна и нисковъглеродна транспортна алтернатива за над 53 хиляди жители в района на Елин Пелин и Костенец.

Паневропейски коридор 8 е част от модернизацията на транспортната мрежа в Европа и цели да осигури свързаност между Адриатическо море и Черно море. Голяма част от коридор 8 попада на територията на България, като към момента тече модернизацията на участъка Елин Пелин-Костенец, част от железопътната магистрала София-Бургас. Средствата за реализацията на проекта са осигурени по линия на ОП „Транспорт и инфраструктура 2014-2020“.

С цел да се осигури достигането на заложените скорости, съответно 160 км/ч за пътнически и 120 км/ч за товарни превози, ще бъдат модернизирани 51 км железопътни линии. Поради изключителната сложност на терена в този участък са предвидени изграждането на 20 километра тунели и 23 моста и виадукта.

През март 2023 успешно беше приключен пробивът на Тунел №1 (повече информация).

Енергоексперт АД, участва в качеството си на част от екипа упражняващ авторския надзор по време на строителството. Изпълнението на тунела е извършено посредством пробивен способ – нов австрийски тунелен метод. С цел да се осигури безопасността и дългосрочната стабилност на съоръжението, използваната основна (първична) облицовка е уникална структура в много аспекти. Основните конструктивни елементи на първичната облицовка включват торкретбетон, стоманени рамки в този случай триъгълна решетъчна греда.

Експертизата на екипа на Енергоексперт АД, в комбинация с мултидисциплинарният подход при разработването на нашите проекти ни предоставя възможността за реализиране на уникални решения на предизвикателствата за България и региона.

Снимка: www.eufunds.bg

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Енергоексперт.