Електро и механично оборудване

Изискванията, касаещи изграждането на ефективни и устойчиви сгради и промишлени обекти са все по-ориентирани към интегрирането на умни технологии. Нашият опит и експертни знания ни позволяват да проектираме тези обекти в съответствие с последните нововъведения.

ЕНЕРГИЙНО-ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВСЕКИ ОБЕКТ

Специалистите на Енергоексперт АД разполагат с пълния набор от експертни познания и опит в сферата на сградни инсталации – от проектиране на електрозахранване и електрически инсталации до планиране на осветлението, сградни инсталации по отопление, вентилация и климатизация (ОВиК) и водопровод и канализация (ВиК).

В индустрията Енергоексперт  АД разработва проекти от висок обществен интерес.

Компанията разполага със специалисти за промишлено проектиране в областта на металургично, химическо производство, минно дело и енергетика. Фирмата има значителен опит в проектирането на възли и системи, свързани с безопасната експлоатация на АЕЦ, съгласно стандартите на ASME BPVC. В областта на топлоенергетиката – проектира котелни и когенерационни инсталации, топлопреносни мрежи.

Обхванатите обекти в промишлеността са разнообразни по сложност и вид на инсталациите – помпени станции, охлаждане на газове, капсуловки, прахоулавяне и пневмотранспорт, системи за технологична пара и гореща вода.

Проектите се разработват в 3D BIM среда.

Устойчиви проектни решения

Енергоексперт  АД предлага задълбочени познания в сферата на електро и машинното оборудване и посреща нуждите на своите клиенти във всеки етап на проекта – от предпроектните проучвания и проектиране до надзора и инспекциите.

Научете повече за нашите услуги

Заедно с нашите клиенти и възползвайки се от колективните знания на нашите инженери, архитекти и консултанти, ние създаваме съвместно решения насочени към урбанизацията, които използват силата на цифровизацията и правят нашите общества по-устойчиви. Всички услуги

Как можем да Ви помогнем?

+359 2 80 72 600

За връзка с нас

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Енергоексперт.