Геотехника

Специалистите на Енергоексперт АД използват различни геотехнически подходи, за да определят параметрите на земната и скалната геоложка среда, да оценяват риска и да гарантират устойчиво и икономически ефективно проектиране.

УСТОЙЧИВО И ЕФЕКТИВНО ПРОЕКТИРАНЕ

Екипът на Енергоексперт АД предлага услуги в сферата на сложни съоръжения, като хидротехнически и енергийни проекти, язовирно строителство, тунелно строителство, минно строителство, дълбоко фундиране, свлачища, което практически обхваща целият спектър на теоретична експертиза, необходима за рационален поглед върху проектите и за преодоляване на геотехнически предизвикателства от всякакъв тип. В резултат на своята работа изготвяме инженерно-геоложки и хидрогеоложки доклади, геотехнически доклади и становища.

В обхвата на геотехническите услуги, които Енергоексперт АД предлага попадат дейности като: проучване на земната основа, диференциране на инженерно-геоложките разновидности, оценка на условията за фундиране и проектиране като цяло, провеждане на лабораторни изследвания. Също така изграждаме мониторингови системи, извършваме проучване на хидрогеоложките условия, дълбочина и характеристики на подземните води, прогнозиране на водопритока и други.

Следваме най-добрите практики

Екипът ни успешно провежда стабилитетни изчисления по различни методики предлагайки методите на граничното равновесие (limit equilibrium) и метода на крайните елементи (FEM).

В работата си прилагаме различни международни стандарти, нормативни и законови документи и препоръките на международни асоциации, като ICOLD, CDA, ISRM, ISSMGE, USACE и други.

Проучване на земната основа
Научете повече за нашите услуги

Заедно с нашите клиенти и възползвайки се от колективните знания на нашите инженери, архитекти и консултанти, ние създаваме съвместно решения насочени към урбанизацията, които използват силата на цифровизацията и правят нашите общества по-устойчиви. Всички услуги

Как можем да Ви помогнем?

+359 2 80 72 600

За връзка с нас

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Енергоексперт.