Конструктивно инженерство

Проектирането на промишлени обекти често включва големи и сложни проекти, които изискват солидни познания и разбиране на специфичните промишлени нужди. С всеобхватния, но все пак специализиран експертен опит на Енергоексперт АД, ние сме водещ консултант в промишления сектор в България.

ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО

Нашите задачи често са цялостни решения, обхващащи целия процес. Специалистите на Енергоексперт АД също така с удоволствие поемат грижите за администрирането на строителството, финансовия контрол и планирането на строителството, както при технологични инженерни услуги, така и при конструктивно инженерство.

Всички проекти, по които работим, включват предизвикателства, които изискват водещ експертен опит. В Енергоексперт АД винаги има на разположение специалисти, за решаване например на динамични проблеми и сложни условия на фундиране – осигурявайки най-високо качество на нашите крайни продукти.

В Енергоексперт АД също така сме разработили ефективни процедури за координация и визуализация на конструктивното проектиране. Ние работим с цифрови 3D модели и други инструменти, още на най-ранен етап. След това крайният модел се използва и в етапа на строителството.

СГЛОБЯЕМИ КОНСТРУКЦИИ

Сглобяемите елементи, които ускоряват процеса на строителство значително, стават все по-широко разпространени в индустрията и подобряват качеството на съвременните строителни проекти. Енергоексперт АД има опита и експертните познания да поеме сложни задачи в тази област.

Едно голямо предимство на сглобяемите конструкции е, че елемeнтите могат да бъдат произведени на закрито, при благоприятни условия на влажност и температура. Това означава много от гледна точка на прецизността и здравината на конструкцията.

СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ

Стоманените конструкции ни позволяват да създаваме сгради с високи стандарти, заложени в проектите на архитектите. Тези конструкции често са част от големи и обширни промишлени проекти. Визуализирането на конструкцията като цяло и в нейната среда често е от решаващо значение за успеха на даден проект.

Специалистите на Енергоексперт АД имат голям експертен опит в стоманите и доказана способност да оптимизират нейното използване.

Ние работим с 3D моделиране, за да създадем цифров модел на всички части на конструкцията. 3D проектирането прави лесно получаването на цялостна представа и гарантира качеството на проекта.

Конструктивно инженерство | Photo by Evgeniy Surzhan on Unsplash
Научете повече за нашите услуги

Заедно с нашите клиенти и възползвайки се от колективните знания на нашите инженери, архитекти и консултанти, ние създаваме съвместно решения насочени към урбанизацията, които използват силата на цифровизацията и правят нашите общества по-устойчиви. Всички услуги

Как можем да Ви помогнем?

+359 2 80 72 600

За връзка с нас

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Енергоексперт.