Противопожарна защита и анализ на риска

Енергоексперт АД означава надеждност и устойчивост, особено когато става въпрос за противопожарна защита и управление на риска.

Нашите специалисти, които са високообразовани инженери в областта на пожарната безопасност и анализа на риска, с богат опит, притежават аналитичните способности, необходими да се отговори на всички възможни нужди и задачи в тази сфера на компетентност.

Нашите основни сфери на дейност са планиране по част пожарна безопасност със съответната документация, проучвания за пожароопасност, анализ на риска и предвиждане на мерки/ мероприятия за редуциране на риска, включително риск, свързан с опасни вещества и др.

Систематичните практики за противопожарна защита са ключово изискване в етапа на експлоатация на сгради, тунели и съоръжения. Ние подкрепяме тези практики като осигуряваме насоки, инспекции на състоянието и техническа документация, включително планове за евакуация и планове за пожаробезопасност. Тези предпазни мерки са предназначени да информират организациите и персонала относно различните рискове и действията, които могат да бъдат предприети, за да бъдат сведени до минимум рисковете. Това помага на нашите клиенти да избегнат бедствия и аварии, които могат да доведат до последствия за здравето, имуществото и безопасността.

Научете повече за нашите услуги

Заедно с нашите клиенти и възползвайки се от колективните знания на нашите инженери, архитекти и консултанти, ние създаваме съвместно решения насочени към урбанизацията, които използват силата на цифровизацията и правят нашите общества по-устойчиви. Всички услуги

Как можем да Ви помогнем?

+359 2 80 72 600

За връзка с нас

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Енергоексперт.