Архитектура

Архитектите на Енергоексперт АД създават устойчива среда, в която хората да живеят и работят комфортно, като уважението е нашата движеща сила. Хората и околната среда са в основата на нашата работа – най-вече в начина, по който комбинираме прагматизъм с настроение и функционалност с дизайн.

УСТОЙЧИВИ И ЕФЕКТИВНИ СГРАДИ

В основата на нашите проекти стои принципът за устойчивото развитие, което посреща настоящите потребности на обществото без да застрашава възможността на бъдещото поколение да удовлетвори своите собствени нужди. Ние обвързваме опазването на околната среда, икономическия растеж и социалното здраве на хората, с индивидуален подход към всеки един проект.  В Енергоексперт АД предлагаме решения за сгради, които намаляват разходите за поддръжка, намаляват въздействието им върху околната среда, запазват естествените екосистеми и свързват хората с природата.

Устойчивост в етапа на проектиране

Нашата сила идва от това, че сме част от голяма организация. Архитектите на Енергоексперт АД работят съвместно с инженери, експерти по околна среда и редица други специалисти, което спомага за постигането на най-ефективно, целесъобразно и икономическо изгодно решение за нашите клиенти.

Водещите принципи, които са в основата на всеки един проект са:

Естетично и функционално архитектурно решение за вашият обект, съобразено с Вашите желания и нужди;

Рационално, икономически изгодно и енергийно ефективно решение, съобразено с действащите норми за проектиране;

Стриктно спазени срокове и графици;

Изготвяне на BIM модел за Вашият проект, чиято технология позволява да Ви предоставим централизирана и визуализирана информация, предварително изследване на възможности, устойчивост на решенията, ефективно споделяне на данни и сътрудничество между различните проектантски екипи

Пълна строително-техническа документация

Архитектите на Енергоексперт АД разработват проекти в различни категории и широк обхват на дейности: 

Проектиране на обществени сгради, промишлени сгради, сгради на енергийни обекти, жилищни сгради и други;

Градоустройствено проектиране;

Изготвяне на технически паспорти, заснемане и възстановяване на строителни книжа, проекти за преустройства;

Осъществяване на Авторски надзор  и строително-технически консултации в хода на изпълнението;

Управление на проекти. Консултантска и съгласувателна дейност, консултации по ЗУТ

Разработване на проекти, отговарящи на стандарти за сертификация на зелени сгради: LEED, BREEAM, DGNB

Работейки в тясно сътрудничество заедно с нашите клиенти, ние получаваме възможност за задълбочено разбиране на проектите, което води до качествен и целесъобразен краен продукт. В зависимост от размера и обхвата на даден проект, може да има различие във фазите на проектиране, през които той трябва да премине, започвайки с идеята и завършвайки със строителство.

Архитектура | Photo by Thisisengineering Raeng on Unsplash
Научете повече за нашите услуги

Заедно с нашите клиенти и възползвайки се от колективните знания на нашите инженери, архитекти и консултанти, ние създаваме съвместно решения насочени към урбанизацията, които използват силата на цифровизацията и правят нашите общества по-устойчиви. Всички услуги

Как можем да Ви помогнем?

+359 2 80 72 600

За връзка с нас

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Енергоексперт.