Ландшафт

В процеса на проектиране, ландшафтните архитекти на Енергоексперт АД, се стремят да постигнат индивидуализъм, хармоничност и красота, практичност и икономичност на разработвания проект, който да донесе на нашите клиенти максимална удовлетвореност от постигнатия резултат.

ПРИРОДАТА КАТО ЧАСТ ОТ НАШИЯ ГРАД

Основната цел на нашите проектанти е създаването на привлекателни открити пространства, забележителности и структури за постигане на екологични, социално-поведенчески и естетически добри резултати, в които хората да усещат близостта на природата. Дейностите, по които си сътрудничат ландшафтните архитекти, покриват широк набор от разнообразни услуги, които варират според особеностите на всеки отделен проект.

Енергоексперт АД подпомага своите клиенти чрез изготвянето на цялостни архитектурни решения, касаещи:

Ландшафтен дизайн на обществени паркове и места за отдих; ботанически градини; проектиране и дизайн на озеленяване на частни имоти и резиденции;

Съоръжения за отдих, като детски площадки, голф игрища, тематични паркове и спортни съоръжения

Управление на дъждовните води – зелена инфраструктура, зелени покриви, дъждовни градини;

Градски дизайн, градски площади, брегове, пешеходни схеми

Ландшафт | Photo by Nerea Marti Sesarino on Unsplash

Цялостни проектни решения за озеленяване

Екипът на Енергоексперт АД изпълнява цялостна проектантска дейност, свързана с ландшафтната архитектура и парковото строителство, като също така подпомага нашите клиенти при проекти за озеленяване – паркоустройство и благоустройство, изготвяне на фитосанитарни оценки, декларации за отсъствие на растителност и други.

Научете повече за нашите услуги

Заедно с нашите клиенти и възползвайки се от колективните знания на нашите инженери, архитекти и консултанти, ние създаваме съвместно решения насочени към урбанизацията, които използват силата на цифровизацията и правят нашите общества по-устойчиви. Всички услуги

Как можем да Ви помогнем?

+359 2 80 72 600

За връзка с нас

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Енергоексперт.