Строително-информационно моделиране (СИМ) – BIM

Използването на строително-информационното моделиране (BIM) в процесите на проектиране, управление на проекти и строителство дава основни предимства – по-добро разбиране и проектиране, съчетано с висока икономическа добавена стойност.

ЕФЕКТИВНОСТ ЧРЕЗ ТЕХНОЛОГИИ

В Енергоексперт АД използваме интегрирани инструменти за анализ, симулация и визуализация още от най-ранните етапи на един проект, което ни позволява да проучим как сградите и градовете ще функционират в действителност. Наред с другите възможности, BIM включва проучване на най-добрия проект за дадена сграда, който да е природосъобразен, като в същото време е и интересен в чисто архитектурно отношение. Също така включва и оптимизиране на пространството въз основа на това как хората реално се движат в сградите или на трафика.

Също така BIM драстично намалява необходимостта от корекции и добавки и позволява на потребителите да проследят логистиката на строителните площадки. Чрез триизмерното визуализиране на всеки етап, всички участващи страни могат да добият представа как ще изглежда проектът в действителност.

В допълнение към качествените сгради, които предоставяме, екипът на Енергоексперт АД може да използва своя колективен експертен опит с BIM и да използва BIM, за да положи основите за по-голяма рентабилност на нашите клиенти на всеки строителен проект.

Визуализация в помощ на рентабилността

След като един BIM проект е завършен, неговата информация може да бъде прехвърлена директно в системата на клиента, базирайки се на операции, поддръжка и управление – постижение, което в противен случай би довело до големи разходи, ако трябва да бъде възпроизведена впоследствие.

Строително-информационно моделиране (СИМ) – BIM
Научете повече за нашите услуги

Заедно с нашите клиенти и възползвайки се от колективните знания на нашите инженери, архитекти и консултанти, ние създаваме съвместно решения насочени към урбанизацията, които използват силата на цифровизацията и правят нашите общества по-устойчиви. Всички услуги

Как можем да Ви помогнем?

+359 2 80 72 600

За връзка с нас

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Енергоексперт.