Пътища и пътни съоръжения

Добре развитата пътна инфраструктура играе решаваща роля за подобряване на икономическите и социални показатели. Свързаността между градове, райони и хора, чрез добре структурирана пътна мрежа допринася също така и за намаляване на екологичния отпечатък от човешката дейност.

ЕФЕКТИВНОСТ НА ТРАНСПОРТНАТА МРЕЖА

Тенденцията през последните десетилетия към увеличена мобилност налага нуждата от отговорен инженеринг на пътната инфраструктура, съобразен с високите изисквания на устойчивото развитие.

Специалистите на Енергоексперт АД имат богат опит в проектирането и планирането на различни видове пътни съоръжения – от концептуалния проект до окончателния строителен документ. Енергоексперт АД може да предложи интересни цялостни решения за проектиране на пътища и улици, а нашите специалисти изпълняват всякакви видове териториално планиране за жилищни и промишлени зони. Ние извършваме предпроектни проучвания, оценки, планиране и проектиране, като създаваме също устройствени планове, строителни документи и изчерпателни технически спецификации за доставки и строителство.

Използваме BIM процеси и 3D CAD моделиране, за да визуализираме нашите решения.

Подобряване на икономически и социални показатели

Добре проектираната работа предоставя възможност за бърз и гладък процес за доставки и строителство. Това от своя страна води до търговски предимства и добре обмислени крайни решения.

Научете повече за нашите услуги

Заедно с нашите клиенти и възползвайки се от колективните знания на нашите инженери, архитекти и консултанти, ние създаваме съвместно решения насочени към урбанизацията, които използват силата на цифровизацията и правят нашите общества по-устойчиви. Всички услуги

Как можем да Ви помогнем?

+359 2 80 72 600

За връзка с нас

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Енергоексперт.