ЖП съоръжения

Нашият фокус е върху създаване на устойчиви, безопасни и рентабилни транспортни решения, като част от обществото на бъдещето.

ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯТ ТРАНСПОРТ КАТО КОМПОНЕНТ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

Железопътният транспорт се е доказал като ключов елемент от устойчивата инфраструктура, повишаващ мобилността на гражданите и намаляващ вредата върху околната среда. В България железопътният транспорт все повече се налага като предпочитано средство за придвижване. От друга страна, текущото състояние на железопътна инфраструктура изисква навременни и иновативни проектни решения, третиращи ефективното и устойчиво оползотворяване на потенциала на този вид транспорт.

Специалистите на Енергоексперт АД по проектиране на железопътни съоръжения имат опит по отношение на различни строително-конструктивни елементи на ЖП линиите и техните съоръжения, особено тунелите. Ние анализираме, оразмеряваме, планираме и проектираме различни видове железопътни съоръжения. Като използваме правилната геометрия на ЖП линии и строителни конструкции, ние спомагаме за развитието на едно безопасно и дългосрочно железопътно движение.

Подобрена свързаност между регионите

Много от световните ЖП мрежи са силно натоварени и тяхната поддръжка налага строги изисквания за квалифицирани експертни познания и опит. В същото време започна разширяването на редица нови, модерни високоскоростни линии, целящи да осигурят повишена свързаност в Европа и региона.

Научете повече за нашите услуги

Заедно с нашите клиенти и възползвайки се от колективните знания на нашите инженери, архитекти и консултанти, ние създаваме съвместно решения насочени към урбанизацията, които използват силата на цифровизацията и правят нашите общества по-устойчиви. Всички услуги

Как можем да Ви помогнем?

+359 2 80 72 600

За връзка с нас

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Енергоексперт.