Екологични проекти и оценка на въздействието върху околната среда

Законодателството в Република България изисква извършване на оценка на всички въздействия върху околната среда (ОВОС) за различни по вид и големина обекти. Една ОВОС означава както документа, който се използва за вземане на решения от страна на органите, така и действителното изследване, довело до резултатите в този документ.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ВЪВ ФОКУСА НА ВСЕКИ ПРОЕКТ

Енергоексперт АД притежава опит в изготвянето на екологични проекти и оценки в различни области, включително хидротехнически съоръжения, промишленост, териториално устройство на общините, вятърна енергия, разширяване на електропроводни мрежи и много други. Подкрепяни от богатия опит в областта на околната среда и някои технически дисциплини, ние сме добре подготвени да се справим със сложните процедури на изследвания, свързани с оценка на въздействието върху околната среда, както и с документните проучвания, които често са необходими.

Екологията като ключов елемент на устойчивото развитие
Градското развитие, както и големите инфраструктурни обекти извън градовете, създават непрекъсната нужда от изграждане и реконструкция на жилищни райони, градска инфраструктура, индустрии и множество други обекти. Това често изисква получаване на разрешителни от органите, а често и проучване на начина, по който ще бъде засегната околната среда, под формата на оценка на въздействието върху околната среда.

Ландшафт | Photo by Nerea Marti Sesarino on Unsplash
Научете повече за нашите услуги

Заедно с нашите клиенти и възползвайки се от колективните знания на нашите инженери, архитекти и консултанти, ние създаваме съвместно решения насочени към урбанизацията, които използват силата на цифровизацията и правят нашите общества по-устойчиви. Всички услуги

Как можем да Ви помогнем?

+359 2 80 72 600

За връзка с нас

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Енергоексперт.