Енергийна ефективност

Повишаването на енергийната ефективност цели постигането на устойчиво и ефективно използване на енергийните ресурси.

ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Енергоексперт АД притежава лиценз, в съответствие с действащото в Република България и ЕС законодателство, за провеждане на енергийни одити на обществени и жилищни сгради, енергийно сертифициране и определяне на цялостните енергийни характеристики на нови сгради.

Чрез оптимизиране на енергопотребяващите процеси и системи в сградите, въвеждане на възобновяеми източници и използването на отпадна топлина се подобрява енергийната ефективност на сградния фонд и намаляване на експлоатационните разходи.

Глобални цели за енергийна ефективност

Мерките за повишаване на енергийната ефективност се разглеждат като средство за осъществяване целите на ЕС в областта на енергетиката и климата чрез постигане на устойчиви енергийни доставки, намаляване емисиите на парникови газове, намаляване на разходите и повишаване на рентабилността.

Енергийна ефективност | Photo by Sian Wynn Jones on Unsplash
Научете повече за нашите услуги

Заедно с нашите клиенти и възползвайки се от колективните знания на нашите инженери, архитекти и консултанти, ние създаваме съвместно решения насочени към урбанизацията, които използват силата на цифровизацията и правят нашите общества по-устойчиви. Всички услуги

Как можем да Ви помогнем?

+359 2 80 72 600

За връзка с нас

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Енергоексперт.