Хидроенергетика

Енергоексперт АД работи в сферата на хидроенергетиката от години и е една от водещите консултантски компании в областта на водните ресурси и хидроенергийните проекти в страната.

ВОДАТА КАТО ЕНЕРГИЕН РЕСУРС

В проектите си Енергоексперт АД съчетава водещ световен опит с професионален подход към всички задачи, големи и малки, с еднаква степен на ангажираност. Проектирали сме голяма част от водноелектрическите централи в България и участваме непрекъснато в работите по тяхната поддръжка и модернизация.

В продължение на годините Енергоексперт АД фокусира своите усилия върху развитието на умения и услуги, свързани с устойчивостта на хидроенергетиката. Когато създаваме или модернизираме електрическото и машинно оборудване на дадена електрическа централа, фокусът е върху дългосрочната устойчивост. Екологичното състояние на реки и потоци и възможността за мигриране на рибите също са се превърнали в естествен елемент от нашите проекти, защото ние смятаме, че въпросите, свързани с околната среда, ще бъдат застъпени все по-широко в бъдеще.

Цялостни проектни решения

Нашите специалисти се занимават с всички аспекти на хидроенергетиката, от водохранилищата и язовирните стени до електроцентралите, включително консултантска помощ при избора на турбини, генератори и оборудване за управление. Също така съдействаме за оптимизиране работата на централите, както и извършване на геотехнически проучвания, измервания и изследвания за устойчивост.

Научете повече за нашите услуги

Заедно с нашите клиенти и възползвайки се от колективните знания на нашите инженери, архитекти и консултанти, ние създаваме съвместно решения насочени към урбанизацията, които използват силата на цифровизацията и правят нашите общества по-устойчиви. Всички услуги

Как можем да Ви помогнем?

+359 2 80 72 600

За връзка с нас

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Енергоексперт.