Промишлени сгради и съоръжения

В Енергоексперт АД работим с нашите клиенти за оптимизиране на проектирането на промишлените сгради и съоръжения и участваме през целия период на проектиране, монтаж, до пускането в редовна експлоатация.

ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Специалистите на Енергоексперт АД в областта на промишлените сгради и съоръжения предоставят ефективни, спестяващи ресурс проектни услуги в енергийния и промишления сектор. Комбинирайки задълбочени познания и експертен опит с обща перспектива, ние допринасяме за устойчиви решения, които създават конкурентоспособност за нашите клиенти.

Нашите специалисти се занимават с проектиране на машинни съоръжения, тръбопроводи, електрически съоръжения и инсталации, системи за автоматизация и ефективни системи за отопление, вентилация и климатизация (ОВиК).

Енергоексперт АД разполага с широкообхватни познания и опит, необходими за управлението на един проект от предпроектното проучване до завършено строителство на инсталацията/съоръжението. Това се отнася еднакво както за големи инвестиции в строителство и модернизация, така и за незначителни допълнения и изменения. Резултатът е ефективно, ресурсно ефективно производство и безопасна работна среда.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Специалистите на Енергоексперт АД в областта на промишлените сгради и съоръжения проектират електрическите системи и системите за автоматизация на бъдещето.

Независимо дали проектът представлява значителна инвестиция в ново строителство или модернизация или незначителна промяна на съществуващ технологичен процес, нашите специалисти са на Ваше разположение.

Енергоексперт АД проектира надеждни решения за електрооборудване, електрообзавеждане и снабдяване с ел. енергия на отделни технологични възли, цехове или системи в промишлени предприятия. Проектираме комплексни интелигентни системи за управление, визуализация и сигнализация на промишлени процеси, SCADA системи. Ние също така работим с технологии за автоматичен контрол и наблюдение от разстояние.

Работим с нашите клиенти, за да създадем ресурсно ефективни, интелигентни и надеждни решения, като поемаме цялостна отговорност за планирането и проектирането.

Промишлени сгради и съоръжения | Photo by Muhammad Nasir on Unsplash
Научете повече за нашите услуги

Заедно с нашите клиенти и възползвайки се от колективните знания на нашите инженери, архитекти и консултанти, ние създаваме съвместно решения насочени към урбанизацията, които използват силата на цифровизацията и правят нашите общества по-устойчиви. Всички услуги

Как можем да Ви помогнем?

+359 2 80 72 600

За връзка с нас

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Енергоексперт.