Технология на производството

Много от нашите клиенти работят непрекъснато за подобряване на техните производствени процеси. Те поставят високи изисквания за енергийна и ресурсна ефективност и намалено въздействие върху околната среда.

ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС

Енергоексперт АД помага на клиентите си да намалят своите разходи, като в същото време допринася за по-устойчиво общество.

Нашите специалисти имат богат опит и широкообхватни познания в енергийните технологии и в подобряване на енергийната ефективност, като работят в редица промишлени отрасли. Гледайки в перспектива и прилагайки водещи експертни познания и опит, ние извършваме предпроектни проучвания и управляваме проекти, които водят до оптимизация на промишлени процеси.

Нашите услуги също така включват технически изчисления, като баланс на маси и енергийни баланси.

Устойчивост в технологичния процес

Заедно с нашите клиенти разглеждаме в детайли как точно протича технологичният процес. Изучаваме текущите енергийни потоци и определяме в коя част тяхната оптимизация ще допринесе за повишаване на енергийното представяне и намаляване на разходите. Насочваме клиентите си към правилните иновации, които ще доведат до максимални икономии и подобрения в производствения процес.

Научете повече за нашите услуги

Заедно с нашите клиенти и възползвайки се от колективните знания на нашите инженери, архитекти и консултанти, ние създаваме съвместно решения насочени към урбанизацията, които използват силата на цифровизацията и правят нашите общества по-устойчиви. Всички услуги

Как можем да Ви помогнем?

+359 2 80 72 600

За връзка с нас

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Енергоексперт.