Язовирни стени и съоръжения

Енергоексперт АД е водещ консултант в язовирното строителство в България. Предлаганите услуги обхващат язовири предназначени за енергодобив, напояване и водоснабдяване.

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ВОДНИЯ РЕСУРС

Енергоексперт АД спомага за разработването на нови ръководни принципи, свързани с безопасността на язовирите, и е лидер в България в проучването, проектирането и управлението на проекти, свързани с мерки за повишаване на безопасността на язовири.

Екипът на Енергоексперт има дългогодишен опит, предаван между поколенията. Нашите служители се стремят да предлагат на своите клиенти последните новости и постижения в областта на оборудването, материалите, методите за изграждане и рехабилитация на съоръжения.

През последните години се увеличават изискванията за по-екологично чисти водноелектрически централи. Екологичното състояние на реки и потоци и възможността за мигриране на рибите също са се превърнали в естествен елемент от много проекти.

Енергоексперт АД предлага комплексни услуги за проектирането на нови, рехабилитацията или извеждането от експлоатация на съществуващи хидротехнически съоръжения:

Язовирни стени (бетонови – гравитачни, дъгови и облекчени, земно или скално насипни стени с различни водоплътни елементи – екрани, диафрагми или глинени ядра);

Водовземни съоръжения – водовземни кули, скатови преливници, планински водохващания и други

Облекчителни съоръжения – преливници (челни, шахтови, траншейни, сифонни и други) и основни изпускатели

Услугите, които предлагаме застъпват целия процес от:

Проучвателни дейности (геодезично заснемане, геоложки и хидрогеоложки проучвания, хидроложки проучвания, обследване на съществуващи бетонови и метални конструкции;

Създаване на проектна документация по всички части със съответните хидравлични и статически изчисления и анализи;

Авторски и строителен надзор при изпълнението на обектите и въвеждането им в експлоатация;

Съдействие по време на експлоатацията на съоръженията – изготвяне на периодични анализи и оценка на сигурността на съоръженията; участие в сезонни прегледи; създаване и актуализиране на аварийни планове; проекти за експлоатация и поддръжка; анализ на риска; анализ на разрушаването на язовирни стени и разпространението на високата вълна; съдействие към операторите на язовири за коректната и надеждна експлоатация на съоръженията.

Повишаване безопасността на съоръженията

Забелязват се тенденции за увеличаване проектите, свързани със рехабилитация на хидротехнически съоръжения. След дългогодишна експлоатация някои от съоръженията са амортизирани или морално остарели. За запазване и повишаване на тяхната конструктивна и технологична сигурност предлагаме модерни и изпитани във времето решения, които удължават живота на съоръженията и повишават тяхната ефективност.

Научете повече за нашите услуги

Заедно с нашите клиенти и възползвайки се от колективните знания на нашите инженери, архитекти и консултанти, ние създаваме съвместно решения насочени към урбанизацията, които използват силата на цифровизацията и правят нашите общества по-устойчиви. Всички услуги

Как можем да Ви помогнем?

+359 2 80 72 600

За връзка с нас

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Енергоексперт.