Защита от наводнения

При изграждането на устойчиви градове на бъдещето, ние намаляваме въздействието върху околната среда, доколкото е възможно, като същевременно адаптираме обществото към променящия се климат. Справянето с наводненията е основен компонент на тези усилия.

ЗАЕДНО НАМАЛЯВАМЕ РИСКА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО

Специалистите на Енергоексперт АД създават устойчиви решения за отвеждане и обработка на вода чрез иновативни решения на местно ниво, наред с други мерки. Ние също така предлагаме мерки за подобряване на защитата на населението, както и на водоизточниците и водоснабдителни и канализационни мрежи. Нашите задачи обхващат такива дейности като анализиране на възможните причини за създаване на наводнения; хидроложка оценка с определяне на водни потоци с различна обезпеченост и последващо проектиране на различни видове системи и съоръжения за защита от наводнения.

Научете повече за нашите услуги

Заедно с нашите клиенти и възползвайки се от колективните знания на нашите инженери, архитекти и консултанти, ние създаваме съвместно решения насочени към урбанизацията, които използват силата на цифровизацията и правят нашите общества по-устойчиви. Всички услуги

Как можем да Ви помогнем?

+359 2 80 72 600

За връзка с нас

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Енергоексперт.