Енергоексперт АД

Енергоексперт е сред водещите консултантски компании в България, която със знанието и опита, натрупан през дългогодишната история на фирмата, се е превърнала в предпочитан консултант в страната и региона, когато става въпрос за сложни и мултидисциплинарни проекти.

Ние предлагаме и изпълняваме комплексни консултантски услуги, следвайки принципа на „обслужване на едно гише“ (one-stop-shop). Енергоексперт осигурява най-висока експертиза в най-широк спектър от услуги, насочени към създаването на чисти и устойчиви общности.

За ЕНЕРГОЕКСПЕРТ АД | Photo by ThisisEngineering RAEng on Unsplash

Специалистите на Енергоексперт ще Ви съпътстват през всяка една стъпка на Вашия проект. От етапа на предварителни проучвания, през изготвянето на идеен и работен проект, до упражняването на авторски надзор и въвеждането в експлоатация.

Ние заставаме рамо до рамо с нашите клиенти, за да осигурим най-ефективното, целесъобразно и икономически изгодно решение за всеки проект или инвестиционно намерение.

От големи, сложни и мултидисциплинарни проекти, до малки и специфични такива, Енергоексперт предоставя на своите клиенти най-добрите решения, съобразени с всички международни стандарти и принципи, насочени към ефективното оползотворяване на природните ресурси и опазването на околната среда.

Експертизата на специалистите от Енергоексперт покрива широк спектър от услуги в различни сфери на дейност, извършвани в съответствие с всички законови изисквания на българското и европейско законодателство. Горди сме, че екипът ни е изграден от над 60 доказани специалисти, притежаващи пълна проектантска правоспособност, сертифицирана от компетентните държавни органи. Също така, Енергоексперт е изградил дългогодишни и успешни партньорства с водещите в страната и чужбина университети и компании.

Нашите инженери, консултанти и архитекти ежедневно надграждат своите знания и умения, черпейки вдъхновение от най-актуалните научни изследвания и иновации, въведени на световно ниво.

Нашите клиенти

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Енергоексперт.