Машинен инженер

София, България

Като част от нашия екип, ще имате възможности за:

Работа в мултидисциплинарен екип;

Проектиране във всяка една фаза от инвестиционния процес – прединвестиционни проучвания, концептуално, техническо и работно проектиране;

Използване на специализирани програмни продукти за проектиране;

Работа по големи инфраструктурни проекти – български и международни.

Образование – висше инженерно – Машинен инженер;

Пълна проектантска правоспособност;

Компютърна грамотност в продуктите на Autodesk, МS Office;

Добра комуникативност, умения за планиране и организиране на работния процес;

Владеенето на английски език е предимство.

Добро възнаграждение;

Възможност за гъвкаво работно време;

Допълнителни социални придобивки;

Програми за обучение и развитие – безплатни обучения/курсове.

Отпуск от 24 до 26 дни

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на Личните Данни. „Енергоексперт“ АД гарантира пълна защита на конфиденциалността на личните данни.

ФОРМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  Вашето CV*: (Формат: pdf, txt, doc, docx, odt; Макс: 20MB)

  Срещате затруднения при подаване на Вашата кандидатура?

  Свържете се директно с отдел „Човешки ресурси“, за да можем да Ви окажем необходимото съдействие.

  Нина Георгиева

  „Човешки ресурси“
  +359 2 80 72 600