Енергоексперт посрещна ученици от СГСАГ „Христо Ботев“ в офиса си

Офисът на Енергоексперт отвори врати и посрещна ученици от 11 клас, специалност „Водно строителство“, както и техните преподаватели от Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“. Инициативата „Ден на отворените врати в EnEx“ се проведе на 4 юни 2024г. Целта ѝ беше да запознае бъдещи инженери с дейността и начина на работа в една от водещите проектантски компании в България, в портфолиото на която влизат национално значими проекти като хидровъзел „Цанков камък“, тунел „Железница“, яз. „Пловдивци“, яз. „Студена“, яз. „Яденица“ и много други.

Програмата беше открита с приветствени думи от изпълнителният директор на Енергоексперт инж. Мартин Янакиев, който е и възпитаник на същата гимназия. Той засегна изпитанията, пред които е поставен сектор Хидроенергетика в България, а фокуса на изказването му беше липсата на кадри в национален мащаб. На въпрос от негова страна кой смята да продължи образованието си в Университета по архитектура, строителство и геодезия, по-голямата част от учениците заявиха желание да се развиват професионално като строителни инженери.

Инж. Людмила Шаркова, ръководител екип „Язовирни стени и депа“ в Енергоексперт и възпитаник на СГСАГ „Христо Ботев“, представи професията Строителен инженер по атрактивен за учениците начин, като направи паралел с инфуенсърството – „Строителните инженерите са така наречените „тихи инфлуенсъри“, тъй като влияят и променят живота на хората и спомагат за опазването на околната среда“. Презентацията включваше интересни проекти от практиката – корекции на реки, реконструкция и изграждане на язовирни стени, депа, хвостохранилища, ВиК и тунели.

Инж. Ружа Кирчева, също кадър на СГСАГ „Христо Ботев“, представи казус около проектирането и изграждането на отбивен канал на ВЕЦ „Цанков камък“. Тя сподели добрите практики използвани при проектирането на най-модерният ВЕЦ в България и затрудненията породени от спецификата на местоположението и мащаба на съоръжението и прилежащата му инфраструктура.

Дейността на Енергоексперт в част Електрически съоръжения и системи беше представена от инж. Дженгиз Ибрам, който изтъкна ползите от съвременните SCADA решения. В частност, инж. Ибрам показа проектирането на електрическите системи на метро линия, както и системите за автоматизация на пречиствателната станция за питейни води на яз. „Пловдивци“.

Посещението на учениците от СГСАГ „Христо Ботев“ приключи с разходка из офиса и запознаване с реалната работна среда в Енергоексперт.

Енергоексперт АД ще продължи сътрудничеството си със Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“.

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Енергоексперт.