Енергоексперт АД извършва обследване на съществуващ въздушен електропровод чрез иновативни методи

Във връзка с обновяването на инфраструктурата на електропреносната мрежа, „Енергоексперт“ АД извършва обследване и изготвяне на работен проект за ремонт и обновяване на въздушни линии. Предмет на обследването и проектирането са два съществуващи електропровода с обща дължина 110 км, намиращи се в западна България.

Следвайки най-новите тенденции и добри практики в проектирането и геодезията, Енергоексперт използва професионален геодезически дрон от последно поколение – DJI Mavic 3E RTK, за да извърши заснемане на електропроводните линии и стълбове по цялото трасе. Автономният дрон прави снимки от височина 50 м. до 80 м,, всяка с резолюция 20 мегапиксела (5280 x 3956), като един пиксел се равнява на 3 см от реалния обект. По този начин, наслагвайки стотици хиляди снимки, посредством софтуер с изкуствен интелект, се генерира реалистичен 3D модел и 2D карта. Полученият модел е с точност до 1 см в хоризонтала и до 2 см във вертикала и дава достъп до различни данни от измервания въз основа на линейни, площни и обемни измервания, както и точни координати.

Освен въздушно обследване, всеки един електрически стълб от близо 110 километровото трасе се тества със склерометър (Чук на Шмид). След пресмятане, данните от безразрушителните тестове показват качеството на бетона. Посредством резултатите от стойностите се получава информация за нуждата от подмяна на повредените железобетонни електрически стълбове и фундаментите на железорешетъчните стълбове.

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Енергоексперт.