Завърши проектирането на идеен проект за отклонение от трети метродиаметър към квартал „Слатина”

Необходимостта от ефективен обществен транспорт по направленията на най-големите пътнически потоци, както и транспортните и екологични проблеми на града налагат търсенето на ефективно решение и изграждането на метро в  гр. София. Със своето участие в този проект „Свеко Енергопроект“ АД, с настоящо наименование Енергоексперт АД, спомага за подобряването на градската среда, като облекчава автомобилния трафик, намалява вредните емисии,  спестява ценно време, гарантира на хората регулярност и сигурност.

Като част от стратегията за развитие на транспортната мрежа на гр. София следващият етап от развитието на метрото в гр. София е изграждането на Линия 3 – „бул. Ботевградско шосе – бул. Владимир Вазов – Център – жк Овча купел”. Предвид големия мащаб на проекта се предвижда Линия 3 да бъде изградена на 4 етапа. Отклонението от трети метродиаметър към квартал „Слатина” представлява четвъртия етап от строителството. Изграждането му се предвижда да се предложи за финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, през програмния период 2021 – 2027 г.
През 2018 г., в резултат на проведена тръжна процедура за възлагане на обществена поръчка, „Метрополитен“ ЕАД, възлага на „Свеко Енергопроект“ АД, с настоящо наименование Енергоексперт АД, да извърши проектантски услуги за идеен проект за отклонение от трети метродиаметър към квартал „Слатина”, в пълен обхват на дейност по всички части.
Общата дължина на трасето е 5701 м, предвиждат се шест метростанции. Отклонението се предвижда да се извърши в участъка между МС Орлов мост и МС Театрална на трета метролиния при ул. Шипка в зоната на Военна академия.

Разположението на метростанциите е както следва:
МС 1 – Кръстовище ул. „Гео Милев“ – ул. „Черковна“
МС 2 – Кръстовище ул. „Гео Милев“ – ул. „Н.Коперник“
МС 3 – Кръстовище ул. „Гео Милев“ – ул. „Слатинска“
МС 4 – Кръстовище бул. „Асен Йорданов“ – бул. „Шипченски проход“
МС 5 – Зала „Арена Армеец“
МС 6 – От източната страна на съществуващия пешеходен подлез под локално платно на бул. „Цариградско шосе“ при спирка „Oкръжна болница“.

Всички метростанции са със странични перони, като между пероните и влака по станциите ще има перонни врати, които се отварят автоматично с отварянето на вратите на влака.
Предвидената технология за изграждане е тунелно-пробивна машина /ТПМ/ и Нов Австрийски тунелен метод /НАТМ/ за тунелните участъци, а за метростанциите и вентилационните уредби се предвижда изграждане по открит котлован с вертикално укрепване и Миланска плоча.

За повече информация тук.

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Енергоексперт.