Приключиха ремонтно-възстановителните дейности по тунел „Люлин“ в София

Завърши реконструкцията на тунел „Люлин“. Тунелът е ключова пътна артерия на трафика в столицата, чиято дългогодишна експлоатация налагаше основен ремонт на съоръжението. Ремонтно-възстановителните дейности целят повишаване на безопасността на жителите и гостите на София, както и подобряване на екологичното представяне на съоръжението чрез намаляване количеството вредни емисии и шумово замърсяване. Работният проект и авторският надзор за възстановяване на техническата и експлоатационната годност на транспортен тунел по бул. „Царица Йоана“ бяха възложени на Енергоексперт АД (предишно наименование „Свеко Енергопроект“ АД) от Столична Община. Той обхваща началото на тунелната рампа посока Център София и завършва на разстояние около 20м след края на тунела от страната на ж.к. Люлин.

Работния проект обхваща следните части:

  • Работен проект по част Геодезия, част Пътна, част Конструктивна, част ВиК, част Електрическа, част Електрическа на Електротранспорт, част ОВиК;
  • Проект за временна организация и безопасност на движението (ВОБД) по време на проучвателните работи
  • План за управление на строителните отпадъци
  • Пожарна безопасност
  • План за безопасност и здраве
  • Проект за временна организация и безопасност на движението (ВОБД) по време на строителството
  • Проект за Постоянна организация и безопасност на движението
  • Работен проект по част Пожароизвестителна система
  • Работен проект по част Електрическа – вентилация

Съвременната система за постоянно видеонаблюдение е базирана на мрежови въртящи се мегапикселови IP видеокамери, които обхващат тунела в цялата му дължина както и двата входа (порталите).

За тунел „Люлин“ е предвидена автоматична пожароизвестителна система посредством сензорно оптичен кабел, монтиран по свода на тунела над осевата  линия на пътното платно, за всяка посока на движение. Изградена е гласово-оповестителна система за излъчване на спешни съобщения в случай на пожар и инцидент в тунела, с цифрова обработка и постоянен мониторинг на сигнала. Високоговорителите са разположени така, че да осигуряват необходимото звуково налягане и разбираемост на излъчваните съобщения.

Вентилационната система е оразмерена за работа при два основни режима – режим на нормална експлоатация /в т.ч. при извършване на ремонтни дейности/ и при аварийна ситуация. Тя осигурява чистота на въздуха за пътниците в превозните средства и за персонала по поддръжка в тунела, както и разреждане на емисиите на вредни вещества, изхвърляни в околната среда, до нормативните стойности. Реверсивните струйни вентилатори тип BananaJet постигат необходимата вентилаторна мощност при по-малка инсталирана мощност.

Енергоспестяващото осветление на тунела е изготвено съгласно всички законови изисквания и технически правила и норми за проектиране на пътни тунели. То се изпълнява със светодиодни (LED) осветителни тела с асиметрични и симетрични светлоразпределителни криви. Внедрена е интелигентна система за измерване на яркост и автоматична фотометрична система, която управлява осветлението.

Проектът за реконструкция на тунел „Люлин“ е от изключителна важност за осигуряване на ефективна свързаност и мобилност на населението между централната градска част и някои от най-гъсто населените квартали на София. Осигуряването на ефективност на пътния поток, повишаване безопасността на съоръжението, както и намаляване на емисионното и шумово замърсяване допринасят пряко за постигане на заложените цели на Столична община за устойчиво развитие на околната и градска среда.  Екипът на „Енергоексперт“ АД, чрез своята широка експертиза и опит разработва своите проекти с цел да подобри заобикалящата ни среда в екологичен, икономически и социален план, внедрявайки основните компоненти на устойчивото развитие и увеличавайки практическото им приложение.

С приключване на ремонтно-възстановителните дейности по тунела на бул. „Царица Йоана“, столичани и гостите на града се сдобиха с най-съвременния градски тунел в България, отговарящ на всички нормативни изисквания за устойчиво градско развитие.

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Енергоексперт.