СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ АД се преименува на ЕНЕРГОЕКСПЕРТ АД

В края на 2022 година “Свеко Енергопроект” АД (Sweco Energoproekt Jsc) се преименува на “Енергоексперт” АД (Energoexpert AD).

Компанията води началото си от създадената през 1948 г. Ведомствена техническа организация (ВТО) “Енергохидропроект“. В годините след създаването си компанията участва в проектирането на най-важните енергийни мощности и мрежи в България. През 1966 г. се преобразува в Научноизследователски и проектантски институт “Енергопроект“. След промените от 1989 г. компанията става акционерно дружество и запазва името си “Енергопроект”. През 2002 г. част от екипа основава “Енергопроект – Хидроенергетика” ООД, като фирмата не само запазва челните си позиции в сферата на енергетиката, но и разширява портфолиото на предлаганите услуги и компетенции.

През 2008 г. “Енергопроект – Хидроенергетика” ООД става част от шведската компания “Свеко Груп” АБ (Sweco Group AB) и само три години по-късно променя името си на “Свеко Енергопроект” АД. В следващите години компанията придобива значителен опит в разработката на трансгранични проекти по цял свят.

В края на 2022 г. започва нова глава в историята на компанията. През декември “Свеко Енергопроект” АД променя името си на “Енергоексперт” АД, като запазва и разширява своята позиция на водеща консултантска компания в сферата на инженерните услуги.

Неизменната мисия на “Енергоексперт” АД е чрез своите проекти и доказана експертиза да допринася пряко за създаването на устойчиви, зелени и нисковъглеродни общности в България и региона. Вълнуващата история на компанията продължава да бъде писана от нашия висококвалифициран и отдаден екип. Ние вярваме, че в тясно сътрудничество със своите клиенти и партньори заедно ще изградим зелено и устойчиво бъдеще, което да завещаем на идните поколения.

Можете да ни намерите на познатия Ви адрес: София, р-н “Слатина”, ул. „Коста Лулчев“ № 20

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Енергоексперт.