Административна сграда НЕК

Локация
гр. София, България

Клиент
„Националната Електрическа Компания“ (НЕК) ЕАД

Цели на ООН за развитие
3, 8, 11

Експертиза
Идеен проект по всички части

Цел
Високотехнологична сграда с високи енергоспестяващи показатели

Разработване на идеен проект за Административна сграда на НЕК

Нуждата от нов, модерен и  представителен комплекс със съвременни технологични и архитектурни решения, обединяващ различните звена на „Националната Електрическа Компания“ (НЕК) ЕАД доведе до изготвянето на цялостен архитектурен проект от „Свеко Енергопроект“ АД, с настоящо наименование Енергоексперт АД,, в сътрудничество с партньор от водещите архитектурни бюра. Предвиденото разположение на комплекса е на булевард „Симеоновско шосе“, в един от най-бързо развиващите се райони на град София.

„Свеко Енергопроект“ АД, с настоящо наименование Енергоексперт АД, съвместно с партньор от водещите архитектурни бюра в страната, разработиха идеен проект по всички части за Възложителя „НЕК“ ЕАД в периода 2009 – 2010 година. Административният комплекс на НЕК се състои се от 5 корпуса. Корпус 1 е висок 12 етажа с ниска издадена четириетажна част. Корпус 2 е висок 6 етажа, с частичен седми етаж. Корпус 3 представлява три-обемно тяло съответно на 4 и 7 етажа, развито широкоплощно. Корпус 4 от Административния комплекс на „НЕК“ ЕАД е на 6 етажа. Корпус 5 е триетажна сграда.

Автомобилният и пешеходният подход се осъществява от вътрешна улица. Сградите са високотехнологични като функция, със специален режим на работа и се състоят от взаимно свързани групи, условно разделени на диспечерска част и административна част. Единият от корпусите е обект от стратегическо национално значение, което наложи проектирането на допълнителни защити, в съответствие със специфичните изисквания на Възложителя. Работещите по задание ще бъдат около 400 души. Общата застроена площ е над 40 000 кв. м. Изготвен е паркоустройствен проект на прилежащите площи, предвиждащ зелени устойчиви открити пространства, които изпълняват функциите на съоръжения за отдих на персонала и посетителите. Предвижда се използването на зелена енергия за захранване – соларни инсталации по покриви и фасади, както и енергия от прилежащия ВЕЦ, покриващи нуждите на комплекса.

Специфичните особености на Административния комплекс на „НЕК“ ЕАД – наличието на няколко сгради на една обща територия, налагат структуриране на централизирана физическа охрана със съответните пунктове за наблюдение и обединяването им в единен център.

Окачените фасади са тип вентилируема окачена фасада. Дограмата на оперативните зали се предвижда да е осигурена срещу взривна вълна и стрелково оръжие. Друг съществен елемент са хоризонталните алуминиеви ламели, изпълняващи защитна и декоративна функция.

Решението на материалите за оформлението на интериора е подчинено на функционалните и технологични изисквания на различните помещения. Те са проектирани за създаване на безопасна и здравословна среда с високи енергоспестяващи показатели.

С предвиждания проект се създават условия за разтоварване на централната градска част и подпомагането на устойчиво развитие на град София. Събирането на едно място на звената на Енергетиката ще създаде условия за оптимална работа на администрацията и управлението, намалявайки екологичния отпечатък.

Към 2023 строителните работи на обекта не са започнали.

Административният комплекс на „НЕК“ ЕАД се предвижда да бъде на площадката на ВЕЦ „Симеоново“ – емблематично съоръжение за столицата, функциониращо близо век.

Визуализация на проект за Административна сграда НЕК

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Енергоексперт.